Vi introducerar i sammarbete med ITW Texwipe

GPW50, en torkduk med 70% isopropanyl för allmän rengöring inom kontors och

icke-renrums miljöer.

Klicka här för att ladda ned produktbladet!

Betalning

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar.

Observera att frakt alltid tillkommer som extra kostnad.

INREM AB förbehåller sig rätten till alla varor intill de är fullo betalda.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.