Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy; Med utgångspunkt från INREM ABs affärsidé och visioner är vår strävan att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet, till avtalade villkor samt minska och förebygga negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Det gör vi genom att

  • ställa kvalitets- och miljökrav vid val av produkter, samarbetspartners och transporter,
  • leverera rätt produkter och tjänster i rätt tid,
  • engagera och informera personalen om vårt kvalitets- och miljöarbete,

minska och förebygga våra utsläpp till luft, mark och vatten, genom en miljöriktig hantering av kemikalier, produktval, avfall och energiförbrukning, med lagen som bas arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.


Klicka på bilden för att hämta ISO-certifcering för INREM AB